Struktura aplikacji Angular cz. 2

Ten wpis jest kontynuacją Struktura aplikacji Angular. Po ponad roku pracy z użyciem opisanej tam struktury projektu, chciałbym podzielić się wnioskami oraz zmianami, jakie zaszły we wcześniej przyjętej konwencji.

Co się zmieniło

Spłaszczenie drzewa katalogów

Konwencja, w której każdy komponent posiadający komponenty dzieci, również dysponuje katalogiem component, okazał się koncepcją nadmiarową, gdy ilość zagłębień jest większa niż 1.

Wcześniej:

 • article-edit
  • component
   • form
    • form.component.[html|scss|ts]
   • images
    • component
     • image
      • image.component.[html|scss|ts]
    • images.component.[html|scss|ts]
  • article-edit.component.[html|scss|ts]
 • articles
  • component
   • article
    • component
     • image
      • image.component.[html|scss|ts]
     • content
      • content.component.[html|scss|ts]
    • article.component.[html|scss|ts]
  • articles.component.[html|scss|ts]

Taka struktura, mimo iż maksymalnie uporządkowana, sprawiała że nawigowanie po drzewie katalogów projektu było niekiedy mordęgą.

Zdecydowaliśmy się przyjąć założenie, że jeden poziom zagłębienia będzie dla nas wystarczająco czytelny.

Aktualnie:

 • articles
  • component
   • article
    • article.component.[html|scss|ts]
   • article-image
    • article-image.component.[html|scss|ts]
   • article-content
    • article-content.component.[html|scss|ts]
  • articles.component.[html|scss|ts]

Budowa i walidacja formularzy w odrębnych serwisach

Proces obsługi danych przychodzących od użytkownika, powodował zdecydowanie zbyt wiele zamieszania w samych komponentach, aby mógł zapewnić uporządkowaną pracę z formularzami.

Z tego powodu zdecydowaliśmy się wydzielić kolejną warstwę serwisów o nazwie form i form-validator, aby pracować z formularzami w wygodny sposób.

Wcześniej:

article-edit.component.ts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 createForm(): void {
  this.form = this.formBuilder.group({
   name: [null, {
     validators: [
      Validators.required, 
      Validators.minLength(2), 
      Validators.maxLength(255)
     ],
     asyncValidators: this.checkNameAvailability.bind(this)
   }]
  });
 }

Jak widać, w tym przypadku oprócz samego tworzenia formularza, także dodanie metody checkNameAvailability odbywać się musiało wewnątrz komponentu. W sytuacji, gdy mamy na prawdę rozbudowany formularz, komponenty bywały przesycone metodami, których celem nie było samo wyświetlenie jakiejś zawartości, ale też sprawdzenie danych pod kątem ich poprawności. Kod w ten sposób przepełnionych komponentów stawał się w wyniku tego mniej czytelny.

Dlatego też zdecydowaliśmy się wydzielić całą logikę związaną z tworzeniem i obsługą formularzy, do odrębnych serwisów.

Aktualnie:

article.form.ts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
export class ArticleFormService {
 private _form: FormGroup;
 public article: ArticleViewModel;

 constructor(
  private formBuilder: FormBuilder,
  private formValidator: DiscountFormValidator,
 ) {
 }

 public init(article: ArticleViewModel): void {
  this.article = article;

  this._form = this.formBuilder.group({
   name: [model.name, [
       Validators.required, 
       Validators.minLength(3), 
       Validators.maxLength(255)
      ]]
  }, [
   this.formValidator.validate(this.article)
  ]);

  this._form
   .valueChanges
   .subscribe(value => {
    this.article.apply(value);
   });
 }
}

article.form-validator.ts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
export class ArticleFormValidator {
 constructor() {
 }

 public validate(article: ArticleViewModel): ValidatorFn {
  return (control: FormGroup): ValidationErrors | null => {
   const errors: ValidationErrors = {};

   return null;
  };
 }
}

article-form.component.ts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
export class ArticleFormComponent implements OnInit {
 @Input() article: ArticleViewModel;
 @Output() submitEvent = new EventEmitter<ArticleViewModel>();
 form: FormGroup;

 constructor(
  private formService: ArticleFormService
 ) {
 }

 ngOnInit() {
  this.formService.init(this.article);
  this.form = this.formService.form;
 }
}

Jak widzisz, komponenty zawierają znikomą ilość operacji związanych z formularzem. Właściwie celem komponentu jest jedynie utworzyć instancję formularza z dostarczonego modelu danych i przypisać utworzony formularz do pola komponentu, aby wyświetlić go w html.

Cała logika związana z utworzeniem i walidacją odbywa się w przeznaczonych do tego celu serwisach.

Warstwa container

Żadko się to zdarza, ale bywają przypadki bardzo zaawansowanych edytorów, które nie są bezpośrednio związane ze ścieżkami routingu i folder page implikujący jednak powiązanie z routingiem, nie był odpowiedniem miejscem na ich usytuowanie. Jednocześnie poziom ich skomplikowania sugeruje umieszczenie go w innym miejscu, niż to, w którym zazwyczaj znajdują się komponenty typu dumb.

Doskonałym przykładem jest komponent do komponowania menu restauracji, który składa się z kilku/kilkunastu mniejszych komponentów, np. do drag and drop produktów, prezentacji ich na podglądzie POS itp.

W tym celu wydzieliliśmy warstwę o nazwie container, która przechowuje mądre komponenty, nie powiązane z routingiem.

Przykładowo:

article-create.component.html

1
2
3
<div>
 <article-form [discount]="discount"></article-form>
</div>

article-edit.component.html

1
2
3
<div>
 <article-form [discount]="discount"></article-form>
</div>

Aktualna struktura

Reasumując ponad rok stosowania zasad z pierwszej części tego wpisu oraz z powyższych zasad, uzyskaliśmy coś takiego:

 • src
  • app
   • api
    • interceptor
     • rest
      • jwt.interceptor.ts
      • request.interceptor.ts
      • response.interceptor.ts
      • response-logger.interceptor.ts
    • model
     • auth.api.model.ts
     • user.api.model.ts
     • article.api.model.ts
     • user-permission.api.model.ts
    • rest
     • article.rest.service.[ts|spec.ts]
     • auth.rest.service.[ts|spec.ts]
     • user.rest.service.[ts|spec.ts]
     • user-permission.rest.service.[ts|spec.ts]
    • soap
    • service
     • rest.service.ts
     • soap.service.ts
    • api.module.ts
   • core
    • layout
     • admin
      • component
       • footer
        • footer.component.[html|scss|spec.ts|ts]
       • header
        • header.component.[html|scss|spec.ts|ts]
       • layout
        • layout.component.[html|scss|spec.ts|ts]
       • main
        • main.component.[html|scss|spec.ts|ts]
     • client
      • component
       • footer
        • footer.component.[html|scss|spec.ts|ts]
       • header
        • header.component.[html|scss|spec.ts|ts]
       • layout
        • layout.component.[html|scss|spec.ts|ts]
       • main
        • main.component.[html|scss|spec.ts|ts]
    • core.module.ts
    • core-routing.module.ts
   • shared
    • component
     • modal
      • modal.component.[html|scss|spec.ts|ts]
     • button
      • button.component.[html|scss|spec.ts|ts]
     • breadcrumb
      • breadcrumb.component.[html|scss|spec.ts|ts]
     • navbar
      • navbar.component.[html|scss|spec.ts|ts]
    • directive
    • pipe
     • date-formatter.pipe.ts
    • shared.module.ts
   • features
    • auth
     • component
      • login-form
       • login-form.component.[html|spec.ts|ts]
      • logout-button
       • logout-button.component.[html|spec.ts|ts]
     • page
      • register
       • data-provider
        • register.data-provider.ts
       • model
        • user.view.model.ts
       • register.component.[html|spec.ts|ts]
     • service
     • auth.module.ts
     • auth-routing.module.ts
    • article
     • component
      • article-image
       • article-image.component.[html|spec.ts|ts]
      • popular
       • component
        • item
         • item.component.[html|spec.ts|ts]
       • popular.[html|spec.ts|ts]
      • last-added
       • component
        • item
         • item.component.[html|spec.ts|ts]
       • last-added.component.[html|spec.ts|ts]
     • container
      • form
       • form.component.[html|spec.ts|ts]
     • data-provider
      • article.data-provider.ts
     • form
      • article.form.ts
      • article.form-validator.ts
     • model
      • article.view.model.ts
     • page
      • list - component - item - item.component.[html|spec.ts|ts]
       • list.component.[html|spec.ts|ts]
      • show
       • show.component.[html|spec.ts|ts]
      • popular
       • popular.component.[html|spec.ts|ts]
      • add
       • add.component.[html|spec.ts|ts]
      • edit
       • edit.component.[html|spec.ts|ts]
     • service
     • article.module.ts
     • article-routing.module.ts
   • app.component.html
   • app.component.ts
   • app.module.ts
   • app-routing.module.ts
  • config
  • environments
  • i18n
   • pl
    • core.json
    • article.json
   • en
    • core.json
    • article.json
  • scss
  • themes
   • default
    • _colors.scss
   • dark
    • _colors.scss